MENU
Úvodní stránka
Inovace učebny
Osnovy a pojmové mapy
Metodiky
Studijní opory
Didaktické testy
Konference
Publicita
Ke stažení
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je Moravská vysoká škola Olomouc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Projektový manager: Ing. Jaroslav Skácel

Metodik a autor multimediální studijní opory - speciální didaktické praktikum 2 (cv.): Doc. Ing-Paed. Čestmír Serafín, Dr. a Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Metodik a autor multimediální studijní opory - úvod do informačních technologií (cv.): Mgr. Jan Lavrinčík, DiS., Mgr. Eva Hotová, Ph.D. a Mgr. René Szotkowski 

Metodik a autor multimediální studijní opory - teoretické základy technických předmětů (př. + cv.): PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Metodik a autor multimediální studijní opory - technická grafika (cv.): PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Metodik a autor multimediální studijní opory - elektrotechnika 1 (př. + cv.): PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Metodik a autor multimediální studijní opory - aplikované informační technologie 2 (cv.): Mgr. Eva Hotová, Ph.D.

Metodik a autor multimediální studijní opory - tvorba a spáva www stránek (cv.): Mgr. Jan Kubrický

Koordinátor: Olga Valouchová

Administrativní pracovník: Lenka Javorková