MENU
Úvodní stránka
Inovace učebny
Osnovy a pojmové mapy
Metodiky
Studijní opory
Didaktické testy
Konference
Publicita
Ke stažení
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je Moravská vysoká škola Olomouc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace projektu:

 

Název projektu: Modernizace oboru technická a informační výchova
 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0002
 

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta,

Katedra technické a informační výchovy
 

Vedoucí projektu: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Číslo prioritní osy: 7.2

 

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

 

Číslo oblasti podpory: 7.2.2

 

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

 

Číslo výzvy: 01

 

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IP - oblast podpory 2.2

 

Typ projektu: IP ostatní

 

 

Fotografie z pilotní výuky: