MENU
Úvodní stránka
Inovace učebny
Osnovy a pojmové mapy
Metodiky
Studijní opory
Didaktické testy
Konference
Publicita
Ke stažení
Realizační tým
Kontakt
 

Partnerem projektu je Moravská vysoká škola Olomouc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravujeme uspořádání elektronické konference zaměřené na nové trendy technické
a informační výchovy. Konference bude uspořádána v roce 2011.